Politika

UAB „Eismo valdymo sistemos“ veiklos pagrindinis tikslas - teikti rinkai kokybiškus gaminius ir paslaugas, užtikrinti, kad klientų užsakymai būtų laiku ir kokybiškai atlikti, imtis visų įmanomų veiksmų, siekiant užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams ar susirgimams darbe, nustatyti dinamiškai kintančius aplinkos apsaugos aspektus, kuriems bendrovė daro įtaką vykdydama savo veiklą, laikytis su šiais aspektais susijusių teisinių reikalavimų ir nuolat mažinti veiklos neigiamą poveikį gamtai, taikant taršos, susirgimų ir sužeidimų prevenciją, bei darbuotojų saugai ir sveikatai, tam skiriant atitinkamus finansinius, žmogiškuosius ir technologinius išteklius.

Tikslui pasiekti būtina nuolat tobulinti bendrovės integruotos vadybos sistemą, atsižvelgiant į LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir LST 1977:2008 BS OHSAS 18001:2007 standartų reikalavimus, didinti integruotos vadybos sistemos rezultatyvumą ir veiksmingumą taip pat diegti bendrovės veikloje geros praktikos pavyzdžius.

Kiti bendrovės veiklos tikslai:

• kurti, diegti ir aptarnauti aukštos kokybės, inovatyvius miesto infrastruktūros ir transporto sprendimus, tobulinti technologinius gaminių instaliavimo procesus;

• kelti darbuotojų profesionalumą;

• užtikrinti saugias ir nekenksmingas darbuotojo sveikatai darbo sąlygas;

• būti socialiai atsakingos įmonės pavyzdžiu visuomenei ir kitoms organizacijoms;

• tausoti gamtos vertybes ir išteklius.

Bendrovės veiklos principai:

• palaikyti ilgalaikius ryšius su klientais ir tiekėjais, patenkinti klientų lūkesčius ir pasitikėjimą, klientų ir kitų suinteresuotų šalių keliamus aplinkos apsaugos, kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

• darbų planavimas, darbų procesų ir gaminių kokybės kontrolė;

• kruopščiai tirti rinkos ir kliento poreikius;

• kiekvienas darbuotojas savo kompetencijos ribose yra atsakingas už atliekamo darbo kokybę ir jos gerinimą;

• minimali kontrolė, maksimali savikontrolė - pasitikėjimas darbuotojais, suteikiant jiems atsakomybę ir įgaliojimus, vertinti jų pastangas ir darbo rezultatus, skatinti darbuotojų kūrybiškumą, mąstymą, atsakomybę už atliekamą darbą;

• sąlygų darbuotojams sudarymas asmeninių tikslų įgyvendinimui, atsižvelgiant į veiklos rezultatus ir į rinkos bei klientų poreikius;

• numatytu laiku ši politika ir tikslai yra vertinami, tobulinant integruotą vadybos sitemą;

Bendrovės vadovybė prisiima atsakomybę, kad ši politika būtų suprasta ir įgyvendinama visų bendrovės darbuotojų taip pat dirbančių bendrovės vardu bei laisvai prieinama bendrovės darbuotojams, visuomenei ir suinteresuotoms šalims ir visuomenei.

Trumpai apie mus

UAB „Eismo valdymo sistemos“ įkurta 2005 metais
siekiant rinkai pateikti inovatyvius susisiekimo komunikacijų,
miestų infrastruktūros inžinerinius sprendinius eismo organizavimo bei valdymo srityse.

Sekite mus

Rekvizitai

UAB "Eismo valdymo sistemos"
Įmonės kodas: 300504882
PVM mokėtojo kodas: LT100002229116
Registracijos adresas: V.Alanto g. 33,
LT-36249 Panevėžys

Kontaktai

Biuro ir korespondencijos adresas:
J.Janonio g. 1, LT-35101 
Panevėžys
Tel./faks.: 8 45 440420, el.paštas
info@eismovaldymas.lt