Politika

UAB „Eismo valdymo sistemos“ veiklos pagrindinis tikslas — teikti rinkai kokybiškus gaminius ir paslaugas, užtikrinti, kad klientų užsakymai būtų laiku ir kokybiškai atlikti, imtis visų įmanomų veiksmų, siekiant užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams ar susirgimams darbe, nustatyti dinamiškai kintančius aplinkos apsaugos aspektus, kuriems bendrovė daro įtaką vykdydama savo veiklą, laikytis su šiais aspektais susijusių teisinių reikalavimų ir nuolat mažinti veiklos neigiamą poveikį gamtai, taikant taršos, susirgimų ir sužeidimų prevenciją, bei darbuotojų saugai ir sveikatai, tam skiriant atitinkamus finansinius, žmogiškuosius ir technologinius išteklius.

Tikslui pasiekti būtina nuolat tobulinti bendrovės integruotą vadybos sistemą, atsižvelgiant į LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018 standartų reikalavimus, didinti integruotos vadybos sistemos rezultatyvumą ir veiksmingumą, taip pat diegti bendrovės veikloje gerosios praktikos pavyzdžius.

Kiti bendrovės veiklos tikslai:

• kurti, diegti ir aptarnauti aukštos kokybės, inovatyvius miesto infrastruktūros ir transporto sprendimus, tobulinti technologinius gaminių instaliavimo procesus;

• kelti darbuotojų profesionalumą;

• užtikrinti saugias ir nekenksmingas darbuotojo sveikatai darbo sąlygas;

• būti socialiai atsakingos įmonės pavyzdžiu visuomenei ir kitoms organizacijoms;

• tausoti gamtos vertybes ir išteklius.

Bendrovės veiklos principai:

• palaikyti ilgalaikius ryšius su klientais ir tiekėjais, patenkinti klientų lūkesčius ir pasitikėjimą, klientų ir kitų suinteresuotų šalių keliamus aplinkos apsaugos, kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

• darbų planavimas, darbų procesų ir gaminių kokybės kontrolė;

• kruopščiai tirti rinkos ir kliento poreikius;

• kiekvienas darbuotojas savo kompetencijos ribose yra atsakingas už atliekamo darbo kokybę ir jos gerinimą;

• minimali kontrolė, maksimali savikontrolė, pasitikėjimas darbuotojais, suteikiant jiems atsakomybę ir įgaliojimus,  jų pastangų ir darbo rezultatų vertinimas, mąstymo, kūrybiškumo ir atsakomybės už atliekamą darbą skatinamas;

• sudaryti sąlygas darbuotojams įgyvendinti asmeninius tikslus, atsižvelgiant į veiklos rezultatus ir rinkos bei klientų poreikius;

• numatytu laiku ši politika ir tikslai yra vertinami, tobulinant integruotą vadybos sitemą;

Bendrovės vadovybė prisiima atsakomybę, kad šią politiką suprastų ir įgyvendintų visi bendrovės darbuotojai, taip pat dirbantys bendrovės vardu ir ji būtų laisvai prieinama bendrovės darbuotojams, visuomenei ir suinteresuotoms šalims.

Trumpai apie mus

UAB „Eismo valdymo sistemos“ įkurta 2005 metais
siekiant rinkai pateikti inovatyvių susisiekimo komunikacijų,
miestų infrastruktūros inžinerinių sprendinių eismo organizavimo ir valdymo srityse.

Sekite mus

Rekvizitai

UAB „Eismo valdymo sistemos“ 
Įmonės kodas 300504882
PVM mokėtojo kodas LT100002229116
Registracijos adresas: V. Alanto g. 33
LT-36249 Panevėžys

Kontaktai

Biuro ir korespondencijos adresas:
J. Janonio g. 1, LT-35101 
Panevėžys
Tel. / faks. 8 45 440420, el. paštas
info@eismovaldymas.lt